ANBI

Stichting Het Landje heeft de ANBI-status, dwz dat de Stichting door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in, dat er bij een schenking geen schenkbelasting over uw gift hoeft te worden betaald. Ook hoeft geen erfbelasting over ontvangen erfenissen te worden betaald. De belastingdienst verplicht ANBI’s onderstaande gegevens op hun website te plaatsen:

Gegevens van Stichting Het Landje


Banknummer   Rabobank NL23RABO 01338.64.006
     
Naam   Stichting Het Landje
     
RSIN of fiscaalnummer:   8227 73 363
     
Contact gegevens:  
Het Bestuur Stichting Het Landje
Canadastaat 36; 4711 RG Sint Willebrord
06-12057080 of via Van den Berg & Partners bv 078-641 1650
     
Bestuurssamenstelling   
K. M. de Visser, voorzitter
N. Slingerland, secretaris
G. van den Berg, penningmeester
W. de Ruiter, lid 
Drs C.A.F. Koorevaar, lid
     
Beleidsplan   Het zorg dragen dat de doelstelling (zie hieronder) wordt gehaald.
     
Beloningsplan   Alle bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen (kosten)vergoeding. 
     
Doelstelling:
Het beheren en exploiteren van Stichting Het Landje
Het stimuleren van duurzame activiteiten op met name het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer,   opvang en verzorging van kleine boerderijdieren, bijenstal  en daarmee samenhangend voorlichting en educatie.
Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Veel (groot)ouders uit de buurt komen met hun (klein)kinderen naar Het Landje. Opvang gewonde dieren, gehandicapte of overtollige dieren. De imkers geven uitleg bij de bijenstal. Bijdrage aan biodiversiteit zowel naar de bewoners als diverse overheden. 

Financiële verantwoording:
 
Overzicht ontvangsten en uitgaven 2020-2019.pdf
 
/files/Verslag Stichitngsbestuur 2020.pdf
 
/files/Beleidsplan Stichting Het Landje 2021.pdf
 
Bestuursverslag 2019.pdf
 
Overzicht bezittingen en schulden per 31 december 2020.pdf

Doneren
Vul hieronder uw donatiebedrag in en klik op Doneren. U kunt vervolgens met iDEAL of Bankcontact afrekenen.